Zamknij

Prywatność i Bezpieczeństwo

Firma Raffaello Network stworzyła niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby przedstawić swój poziom zaangażowania w proces ochrony danych osobowych. Poniżej znajdują się wszystkie informacje odnośnie sposobu gromadzenia oraz rozpowszechniania informacji dla następujących witryn:

www.raffaello-network.com

www.raffaelloties.com

www.estiloitaliano.com

które przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających i korzystających z tych stron. Niniejsze rozporządzenie dotyczy procedur, terminów oraz charakteru informacji, które Administratorzy Danych muszą udostępnić użytkownikom łączącym się z wyżej wymienionymi stronami internetowymi, niezależnie od celu takiego połączenia.

Administrator Danych

Administratorem Danych jest Raffaello Network Spa, VAT IT10610220013, Piazza San Carlo 206, 10121 Turyn (TO) Włochy

Miejsce przetwarzania danych i uprawniony do tego personel

Przetwarzanie danych związanych z wyżej wymienionymi stronami odbywa się w siedzibach dostawców usług Internetowych, wykorzystanych do stworzenia i hostowania tych stron, a także w biurze Administratora Danych.

Dane są przetwarzane wyłącznie przez upoważniony do tego personel, włącznie z wszelkimi konserwacjami oraz administracją systemów przetwarzania.

Rodzaje przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne oraz dane istotne pod względem technicznym

Podczas standardowego funkcjonowania wyżej wymienionych witryn, mające na celu ich obsługę systemy informatyczne oraz procedury oprogramowania, pozyskują niektóre dane osobowe, których przekazywanie wiąże się z wykorzystaniem internetowych protokołów komunikacyjnych. Takie informacje nie są pozyskiwane w celu identyfikacji użytkowników, aczkolwiek ze względu na swój charakter, w połączeniu z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, mogą umożliwić ich identyfikację.

Ta kategoria danych obejmuję adresy IP i nazwy domen komputerów wykorzystywanych do połączenia się z wyżej wymienionymi stronami, adresy zasobów URI (Ujednolicony Identyfikator Zasobów/Uniform Resource Identifier) pobieranych informacji, czas złożenia zapytania, metoda wykorzystana do przesłania zapytania na serwer, rozmiar pliku uzyskanego w ramach odpowiedzi, kod liczbowy określający status odpowiedzi udzielonej przez serwer (operacja udana, błąd itp.), a także inne parametry związane z systemem operacyjnym oraz środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do pozyskania anonimowych informacji statystycznych odnośnie korzystania ze strony oraz w celu sprawdzenia jej poprawnego działania. Są one usuwane natychmiast po przetworzeniu. Takie dane mogą być również wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw cybernetycznych, negatywnie wpływających na funkcjonowanie witryny.

Państwa adres IP jest wykorzystywany w celu zdiagnozowania wszelkich problemów z naszym serwerem oraz stroną internetową.

Informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkownika

Dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób, mogą być również przetwarzane na podstawie dodatkowych informacji podanych przez użytkownika: na przykład podczas wypełniania formularza danych; lub opcjonalne, jawne i dobrowolne wysłanie wiadomości na zamieszczone na tej stronie adresy e-mail, udostępniając w ten sposób adres nadawcy, niezbędny do uzyskania odpowiedzi na zadane zapytanie oraz wszystkie inne zawarte w konwersacji dane osobowe.

Dane e-Commerce

Informacje przetwarzane w celu zarządzania zamówieniami w sklepie, obejmują dane osobowe, adresy, informacje o zakupie, zalecenia oraz uwagi.

Formularze rejestracyjne

Zawarty na naszej stronie formularz rejestracyjny wymaga od użytkowników podania danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania).

Podane w formularzu rejestracyjnym informacje są wykorzystywane do ewentualnego kontaktu z klientem.

Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania od nas przyszłych wiadomości; sprawdź znajdującą się poniżej sekcję Rezygnacja/Opt-out.

Formularze Zamówienia

Nasza strona wykorzystuję przygotowane dla klientów formularze zamówienia, aby poprosić o informacje odnośnie zakupionych produktów oraz oferowanych przez nas usług. Zbieramy przy tym informacje kontaktowe (takie jak adres e-mail) oraz dane finansowe użytkowników (np. numer konta bankowego lub karty bankowej).

Podane w formularzu zamówienia dane kontaktowe służą do kontaktu z klientem, kiedy jest to absolutnie konieczne i nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Nie zostaniesz więc uwzględniony w jakichkolwiek listach mailingowych czy kampaniach promocyjnych prowadzonych przez osoby trzecie.

Zebrane informacje finansowe są wykorzystywane do rozliczenia użytkownika za zakupione produkty oraz usługi. Takie informacje są przechowywane wyłącznie na naszych serwerach, które zostały dodatkowo zabezpieczone specjalnymi mechanizmami gwarantującymi najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Profilowanie Danych

Profilowanie danych odnośnie nawyków zakupowych czy preferowanych wyborów naszych klientów, nie jest przeprowadzane bezpośrednio przez nas. Możliwe jest jednak, że takie informacje zostaną pozyskane przez niezależne oraz niepowiązane z nami podmioty poprzez linki lub elementy pochodzące od stron trzecich. Po więcej informacji, prosimy udać się do sekcji Ciasteczka.

Reklamodawcy

W celu wyświetlania reklam na naszej stronie, korzystamy z usług zewnętrznej firmy reklamowej. Takie reklamy mogą zawierać pliki cookies (ciasteczka). Podczas gdy nasza firma również wykorzystuję pliki cookies, to ciasteczka pochodzące od banerów reklamowych są gromadzone przez dostarczającą nam swoje usługi zewnętrzną firmę reklamową i nie posiadamy dostępu do zebranych przez nich informacji.

Ciasteczka

Podobnie jak wszystkie inne strony internetowe, nasza witryna również zapisuje zebrane przez przeglądarkę użytkownika ciasteczka, aby przetwarzać dane osobowe oraz zwiększyć komfort korzystania z naszej strony. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, które są przekazywane do urządzenia końcowego użytkownika (najczęściej przeglądarki) przez odwiedzane strony, przechowywane, czasami przez długi czas, a następnie ponownie przesyłane takim witrynom podczas kolejnej wizyty użytkownika. Jak zostało to wyjaśnione poniżej, możliwa jest rezygnacja z akceptowania plików cookie, aczkolwiek może to wpłynąć na zakres możliwości dokonywania transakcji, dokładność i strukturę niektórych konfigurowalnych elementów, a także umiejętność rozpoznania użytkownika przy kolejnych wizytach. Jeżeli nie dokonamy żadnego wyboru odnośnie akceptacji bądź rezygnacji z plików cookies, zastosowane zostaną domyślne ustawienia i ciasteczka staną się aktywne. Decyzja może jednak zostać zmieniona lub podjęta w dowolnej chwili.

W szczególności wykorzystywane są ciasteczka "sesyjne", które nie są permanentnie przechowywane na komputerze użytkownika i zostają usunięte od razu po zamknięciu przeglądarki, a ich zastosowanie jest ograniczone jedynie do przekazywania identyfikatorów sesji (składających się z losowo wygenerowanych przez serwer liczb), niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz pozwalających na efektywne korzystanie z witryny. Identyfikatory sesji pozwalają uniknąć wszelkich technik informatycznych, które mogą narazić poufność danych użytkowników oraz uniemożliwiają zgromadzenie wszelkich danych osobowych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji użytkownika. Wykorzystywane są również ciasteczka analityczne (Analytics cookies), które poprzez zbieranie odpowiednich informacji (położenie geograficzne, wykorzystane oprogramowanie, język, strona docelowa, odwiedzone strony, czas spędzony na witrynie itp.) pomagają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z zawartością witryny oraz generują dane statystyczne odnośnie użytkowania strony, z pominięciem szczegółowych informacji pozwalających na zidentyfikowanie wybranych użytkowników. Wszystkie wymienione powyżej rodzaje ciasteczek są technicznymi plikami cookies (Technical cookies) i nie wymagają zgody użytkownika, aczkolwiek możemy z nich w każdej chwili zrezygnować. Ciasteczka techniczne nie są udostępniane osobom trzecim, ponieważ są niezbędne do poprawnego działania strony. Przetwarzają je wyłącznie upoważnione oraz odpowiednio przeszkolone osoby, jak procesorzy danych czy administratorzy systemu.

Ponadto, witryna zawiera ciasteczka pochodzące od niepowiązanych z nami podmiotów (za które Administrator Danych nie ponosi żadnej odpowiedzialności), które także wykonują pewne czynności związane z profilowaniem danych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odnieść się do zamieszczonych poniżej witryn:

Google.com: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
Facebook.com: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
Criteo.com: https://www.criteo.com/privacy/
CJ Affiliates: https://www.conversantmedia.eu/legal/cookie-policy
Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
MaxMind/Riskyfied: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy
DigitalOcean: https://www.digitalocean.com/legal/privacy/

Niektórzy preferują nie akceptować plików cookies, dlatego większość przeglądarek pozwala na indywidualne dopasowanie ustawień dotyczących ciasteczek. W niektórych przeglądarkach możemy skonfigurować wykorzystanie plików cookies przez poszczególne witryny, co daję nam znacznie większą kontrolę nad prywatnością naszych danych: dzięki temu możemy wyłączyć działanie ciasteczek dla wszystkich witryn, za wyjątkiem tych, którym ufamy. Kolejną funkcją większości przeglądarek jest tryb incognito, w którym wszystkie zgromadzone ciasteczka są usuwane od razu po zamknięciu przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi zarządzenia plikami cookies, które możemy znaleźć w ustawieniach wybranej przez nas przeglądarki lub na jej oficjalnej stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies dla naszej strony może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji.

Odwiedź również https://www.youronlinechoices.com/pl/

Cele przetwarzania, ujawniania danych i komunikacji

Zgromadzone dane osobowe służą wyłącznie do świadczenia żądanych usług (e-commerce) i są ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Takie usługi obejmują: zwykłe przeglądanie i korzystanie z witryny oraz jej zawartości; rejestracje oraz dostęp do obszarów dla osób upoważnionych; płatności, obsługę klienta, reklamy, rekomendacje, kontakt ze stroną, zapytania, przeciwdziałanie oszustwom, itp.

Niektóre usługi pozyskują bardziej szczegółowe informacje. W każdym razie, zebrane dane nie są w żaden sposób ujawniane bądź publikowane bez uprzedniej zgody powiązanego podmiotu. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach Władze Publiczne mogą zażądać informacji o poszczególnych użytkownikach i Administrator Danych zobowiązany jest przekazać je odpowiednim organom.

Opcjonalne udostępnianie danych

Oprócz tego co zostało wymienione odnośnie nawigacyjnych oraz istotnych pod względem technicznym danych, użytkownik może podać dodatkowe dane osobowe w celu przetworzenia pewnych wniosków dotyczących produktów i/lub usług. Bez niektórych istotnych danych, wypełnienie takiego wniosku może być niemożliwe.

Podstawy prawne i zarządzanie zgodą na przetwarzanie

Gdy jest to niezbędne, za wyjątkiem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych zarówno przez administratora oraz stronę trzecią, i w każdym przypadku po zapoznaniu się z informacją (np. niniejsze rozporządzenie), zainteresowana strona jest zobowiązana do wyrażenia zgody na przetwarzanie i ujawnienie swoich danych osobowych w opisanych w niniejszym rozporządzeniu celach, i wyłącznie w ich zakresie; niezastosowanie się do powyższego zobowiązania uniemożliwiłoby Administratorowi Danych przetwarzanie danych w celu wykonania i świadczenia żądanych przez zainteresowaną stronę usług.

Sposoby przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych, rozumiane jako gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, przetwarzanie, modyfikowanie, usuwanie, niszczenie oraz połączenie dwóch lub więcej wyżej wymienionych operacji, odbywa się z użyciem ręcznych, skomputeryzowanych i internetowych narzędzi oraz w sposób zautomatyzowany, za pomocą metod ściśle związanych z określonymi celami, zawsze w jak najbardziej bezpieczny i poufny sposób. Dane gromadzone są na możliwie najkrótszy okres czasu, niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Dane są przetwarzane z dużą starannością i zgodnie prawem, gromadzone oraz rejestrowane w określonym, jednoznacznym i legalnym celu, są dokładne, i jeżeli jest to wymagane, również zaktualizowane, istotne oraz kompletne. Gromadzone są jedynie niezbędne dla procesu przetwarzania dane, z zachowaniem podstawowych środków bezpieczeństwa oraz zgodnie z prawem, podstawowymi zasadami wolności i godności zainteresowanej strony, szczególnie w zakresie poufności i tożsamości osobistej. Dane są przechowywane do zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem oraz spełnienia celu, dla którego zostały one zebrane. Na przykład w celach rachunkowych i administracyjnych dane gromadzone są na okres 10 miesięcy; w celu profilowania na okres przynajmniej 26 miesięcy.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dane mogą zostać przekazane odbiorcy w kraju trzecim lub organizacji międzynarodowej działającej poza terenem Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W każdym przypadku, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą deklaracją oraz przepisami prawa.

Linki zewnętrzne

Ta strona zawiera odnośniki do innych witryn oraz piksele/widżety pochodzące z innych źródeł. Raffaello Network nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prywatności przez te witryny oraz ich zawartość.

Bezpieczeństwo

Ta strona podjęła wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, nadużyciem czy zmianą informacji znajdujących się w jej posiadaniu. Verisign SSL Secure Servers gwarantuję, że wszystkie podane na stronie dane osobowe przetwarzane są w bezpieczny sposób. Nasze serwery zostały także wzbogacone w dodatkowe środki bezpieczeństwa i stanowią niemożliwą wręcz do penetracji warstwę zabezpieczeń. Oczywiście, wszystkie dane zgromadzone na naszej platformie nie zostaną nigdy udostępnione osobom trzecim.

Prawa podmiotu danych

Podmiot danych (osoba, której dane dotyczą) może w każdej chwili wykonać swoje prawa (uzyskać do nich dostęp, sprostować, usunąć, ograniczyć, przenieść, ograniczyć przetwarzanie oraz zaprzestać ich przetwarzania), które Administrator Danych, zgodnie z art. 15 do 22 rozporządzenia RODO, zobowiązany jest zastosować; złożyć wniosek do odpowiedniego Organu Nadzorczego (https://giodo.gov.pl/); jeżeli oświadczenie jest oparte na wyrażonej zgodzie, wycofać zgodę, biorąc pod uwagę, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: obsluga-klienta@raffaello-network.com

Rezygnacja/Opt-Out

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywanych od nas informacji promocyjnych i marketingowych.

Zgodność Danych/Dostęp do Danych

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić lub zmodyfikować wcześniej podane dane. W zasadzie, osoby do których dane osobowe się odnoszą, są uprawnione, w dowolnym momencie, do uzyskania potwierdzenia tego, czy takie dane istnieją oraz informacji odnośnie ich zawartości i pochodzenia, w celu sprawdzenia ich poprawności, a także zażądać uzupełnienia, aktualizacji i korekty takich danych.

Obowiązujące prawo

Przetwarzanie danych osobowych jest objęte Unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych n.2016 / 679 (RODO) oraz Włoskim Prawem, a dokładniej Dekretem Ustawodawczym Nr. 196 z dnia 30.06.2003, włącznie z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, a także nadzorowane przez Organ Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Wnioski należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: obsluga-klienta@raffaello-network.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub działalności prowadzonej przez firmę Raffaello-Network, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: obsluga-klienta@raffaello-network.comPodane ceny zawierają wliczony już podatek obrotowy, VAT oraz cła dla wszystkich krajów na świecie. Nie zostaniesz obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami

x