Đóng

Quyền Riêng Tư & Bảo Mật

Raffaello Network đã soạn bản tuyên bố về quyền riêng tư này để chứng thực chúng tôi cam kết đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư. Sau đây là về cách thu thập thông tin và phân phối dữ liệu cho các trang Web sau:

www.raffaello-network.com

www.raffaelloties.com

www.estiloitaliano.com

các trang này xử lý dữ liệu cá nhân của người truy cập và người dùng. Chính sách này liên quan đến các quy trình, thời gian và bản chất của thông tin mà đơn vị kiểm soát dữ liệu phải cung cấp cho người dùng khi họ kết nối với một trang web, bất kể mục đích kết nối là gì.

Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu

Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu là Raffaello Network Spa, VAT IT10610220013, Piazza San Carlo 206, 10121 Turin (TO) Ý

Địa điểm xử lý dữ liệu và nhân viên được ủy quyền

Việc xử lý dữ liệu liên quan đến các dịch vụ trên trang web này được diễn ra tại cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ Internet nơi tạo và lưu trữ trang web cùng với cơ sở của Bộ Phận Kiểm Soát Dữ Liệu.

Dữ liệu chỉ có thể được xử lý bởi nhân viên có ủy quyền, bao gồm công việc bảo trì và quản lý các hệ thống xử lý.

Loại dữ liệu được xử lý

Dự Liệu thiết yếu về mặt kỹ thuật và mang tính điều hướng

Trong quá trình hoạt động thông thường, các quy trình của hệ thống máy tính và phần mềm được sử dụng để vận hàng trang web này sẽ thu thập dữ liệu cá nhân, việc truyền tải thông tin thu nhận này là một phần cốt lõi của việc sử dụng các giao thức truyền thông qua Internet. Thông tin thu được không nhằm mục đích xác định người dùng, nhưng có thể, do đặc tính của thông tin, được dùng để nhận diện người dùng khi được xử lý và kết nối với dữ liệu do một bên thứ ba nắm giữ.

Danh mục các dữ liệu này gồm địa chỉ IP hoặc tên miền máy tính của người sử dụng để kết nối với trang web, địa chỉ URI của thông tin theo yêu cầu, thời gian của yêu cầu, phương pháp được sử dụng để đặt yêu cầu với máy chủ, kích thước của tệp thư trả lời, mã số cho biết tình trạng thông tin nhận được từ máy chủ (thành công, lỗi, v.v) và các tham số khách liên quan đến hệ điều hành và CNTT của người dùng. Dữ liệu này chỉ được sử dụng để lập dữ liệu thống kê ẩn danh liên quan đến vận hành của trang web và kiểm tra nếu trang web hoạt động tốt hay không, và sẽ được xóa ngay sau khi xử lý. Dữ liệu có thể được sử dụng để xác định trách nhiệm khi trường hợp giả định xảy ra là có một hành vi CNTT gây hại cho trang web.

Chúng tôi dùng địa chỉ IP của quý khách để hỗ trợ chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi và quản trị trang web của chúng tôi.

Dữ liệu cung cấp tự nguyện bởi người dùng

Dữ liệu liên quan đến các cá nhận được hoặc có thể được nhận dạng có thể được xử lý, trên cơ sở có thông tin bổ sung do bên liên quan gửi đến: ví dụ, bằng cách điền vào phiếu thu thập dữ liệu; hoặc thông thông qua việc gửi email tùy chọn tự nguyện đến các địa chỉ xuất hiện trên trang web này, bao gồm việc địa chỉ người gửi sau đó được thu lại, và toàn bộ quá trình này là cần thiết để trả lời một yêu cầu, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác bao gồm trong quá trình trao đổi thông tin.

Dữ liệu thương mại điện tử

Dữ liệu được xử lý để quản lý đơn hàng bao gồm thông tin chi tiết của cá nhân, địa chỉ, ghi chú khi mua hàng, đề xuất và các ghi chú khác.

Mẫu Đăng Ký

Biểu mẫu đăng ký trên trang của chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin liên lạc (như tên, email và địa chỉ bưu điện của họ).

Thông tin liên lạc trên mẫu đăng ký được sử dụng để kết nối với khách hàng khi cần thiết.

Người dùng có thể chọn dừng nhận thư trong tương lai, vui lòng xem lựa chọn dừng nhận thư ở bên dưới.

Mẫu Đặt Hàng

Trang web của chúng tôi dùng mẫu đặt hàng cho khách hàng để yêu cầu thông tin, sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin (như địa chỉ email), và thông tin tài chính (như số tài khoản hay số thẻ tín dụng).

Thông tin liên hệ từ mẫu đơn đặt hàng được sử dụng để liên lạc với khách truy cập khi cần thiết và sẽ không bao giờ được cung cấp cho bên thứ ba. Quý khách do đó sẽ không bao giờ bị đưa vào danh sách gửi thư hoặc các chương trình quảng cáo thực hiện bởi các bên thứ ba.

Người dùng có thể lựa chọn dừng nhận thư, vui lòng xem lựa chọn dừng nhận thư bên dưới.

Thông tin tài chính sẽ được thu thập để gửi thanh toán đến người dùng cho các sản phẩm và dịch vụ lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi với các biện pháp bảo mật đặc biệt.

Dữ liệu lược tả

Dữ liệu lược tả về thói quen mua sắm hay lựa chọn của khách hàng sẽ không được thu thập trực tiếp. Thông tin này vẫn có thể được thu thập bởi một bên thứ ba độc lập hoặc các bên riêng biệt thông qua đường link. Vui lòng xem phần về Cookie.

Nhà Quảng Cáo

Chúng tôi sử dụng công ty quảng cáo bên ngoài để hiển thị quảng cáo trên trang của chúng tôi. Các quảng cáo này có thể chứa một số cookie. Tuy chúng tôi dùng cookie cho các phần khác trên trang Web, cookie nhận được từ các biểu ngữ quảng cáo được thu thập bởi công ty quảng cáo của chúng tôi, và chúng tôi không có quyền truy cập các thông tin này.

Cookie

Như các trang web khác, trang web của chúng tôi lưu trữ cookie tại trình duyệt trên máy tính của người dùng để chuyển thông tin cá nhân và tăng chất lượng trải nghiệm của người dùng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được gửi tới thiết bị đầu cuối của người dùng (thường là trình duyệt) bởi trang web, nơi thông tin được lưu trữ, bởi trang web đã truy cập đôi khi trong một thời gian dài và sẽ được gửi lại đến cùng trang web khi người dùng truy cập trong lần tới. Như đã giải thích bên dưới, quý khách có thể chọn đồng ý dùng cookie hoặc không, và loại cookie được đồng ý, với lưu ý rằng từ chối sử dụng cookie có thể làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thiện một số giao dịch trên trang web và tính chính xác của một số nội dung tùy chỉnh nhất định hay khả năng nhận diện người dùng từ các lần truy cập trước. Khi không có sự lựa chọn nào được thực hiện, các cài đặt được áp dụng là để toàn bộ cookie hoạt động. Tuy nhiên, từng lựa chọn liên quan sẽ được thông báo hoặc thay đổi tùy vào thời điểm.

Cụ thể, cookie “lần truy cập” được sử dụng và không được lưu trữ vĩnh viễn trên máy tính của người dùng sẽ được xóa khi trình duyệt đóng, việc sử dụng chúng sẽ được giới hạn nghiêm ngặt để truyền số nhận dạng lần truy cập (gồm các chữ số tạo ngẫu nhiên từ máy chủ) và cần thiết để cho phép trình duyệt web an toàn và hiệu quả đồng thời tránh sử dụng các công nghệ thông tin có thể gây nguy hiểm đến bảo mật của việc dùng web từ người dùng, không cho phép việc thu thập thông tin cá nhân có khả năng nhận dạng người dùng. Cookie phân tích cũng được dùng, giúp hiểu hơn cách người truy cập tương tác với nội dung trang web bằng cách thu thập thông tin (vị trí địa lý và vị trí web, công nghệ được sử dụng, ngôn ngữ, trang đích đến, trang đã truy cập, trang thoát, thời gian trên trang web, v.v) tạo số liệu thống kê việc sử dụng trang web mà không nhận dạng cá nhân từng khách truy cập. Tất cả những cookie này mang tính kỹ thuật, do không cần sự chấp thuận, sẽ hoạt động trên cơ sở lựa chọn dừng sử dụng. Cookie kỹ thuật không được chia sẻ với bên thứ ba vì chúng cần thiết và hữu ích cho hoạt động của trang web. Do đó, chúng chỉ được xử lý bởi nhân viên được ủy quyền, và bộ xử lý dữ liệu hay quản trị viên của hệ thống.

Cuối cùng, trang web này chứa các cookie từ bên thứ ba (mang tính độc lập và Ban Kiểm Soát Dữ Liệu không có trách nhiệm), và cũng thực hiện các chức năng lược tả. Để nhận thêm thông tin, vui lòng tham khảo các trang web tương ứng:

Google.com: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=vi
Facebook.com: https://vi-vn.facebook.com/policies/cookies/
Criteo.com: https://www.criteo.com/privacy/
CJ Affiliates: https://www.conversantmedia.eu/legal/cookie-policy
Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
MaxMind/Riskyfied: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy
DigitalOcean: https://www.digitalocean.com/legal/privacy/

Một vài khách hàng không muốn cho phép cookie, vì vậy một số trình duyệt cung cấp khả năng quản lý cookie phù hợp. Trong một số trình duyệt quý khách có thể thiết lập quy tắc để quản lý cookie trên cơ sở từng trang, giúp kiểm soát chi tiết hơn về quyền riêng tư cá nhân, đồng nghĩa với việc quý khách có thể hủy cho phép toàn bộ cookie từ tất cả các trang web ngoại trừ trang web mà quý khách tin tưởng. Một tính năng khách là chế độ duyệt web ẩn danh, khi cookie được tạo ở chế độ ẩn danh, chúng sẽ bị xóa sau khi đóng trình duyệt. Vui lòng tham khảo hướng dẫn quản lý cookie trong trình duyệt của quý khách. Việc vô hiệu hóa một số chức năng cấp cao của trang web của chúng tôi có thể không được thực hiện.

Truy cập http://www.youronlinechoices.com

Mục đích xử lý, truyền thông và tiết lộ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân thu thập chỉ được sử dụng để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu (thương mại điện tử) và được tiết lộ cho bên thứ ba chỉ để phục vụ mục đích trên. Dịch vụ bao gồm: duyệt web và sử dụng trang web căn bản cùng nội dung; đăng ký và truy cập các khu vực hạn chế; thanh toán, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ, quảng cáo, khuyến nghị; yêu cầu liên hệ, đánh giá đồ giả, v.v.

Một số dịch vụ yêu cầu thông tin chi tiết hơn. Trong mọi trường hợp, không có dữ liệu nào xuất phát từ các dịch vụ web được tiết lộ hay thông báo mà không được sự chấp thuận trước của bên liên quan. Cuối cùng, vui lòng lưu ý trong một số trường hợp (không theo quy trình quản lý thường) Cơ Quan Luật Pháp có thể yêu cầu thông tin cá nhân, và Ban Kiểm Soát Dữ Liệu sẽ bắt buộc phải trả lời.

Dữ liệu tùy chọn

Ngoài dữ liệu yêu cầu để điều hướng và dữ liệu quan trọng , người dùng được tự do cung cấp thông tin cá nhân cho những yêu cầu riêng liên quan đến sản phẩm hay/và dịch vụ. Nếu thiếu một số thông tin thiết yếu sẽ không thể hoàn thành được yêu cầu.

Cơ sở pháp lý và quản lý chấp thuận việc xử lý

Khi cần thiết, ngoại trừ trường hợp mà quyền lợi hợp pháp của cả chủ sở hữu và bên thứ ba và trong mọi trường hợp như khi đọc các thông tin này (ví dụ như chính sách này) bên liên quan phải chấp thuận việc xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của mình với mục đích và trong giới hạn đã nêu ra, nếu như không được thực hiện sẽ làm cản trở việc xử lý dữ liệu của Bộ Phận Kiểm Soát để hoạt động và cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi bên liên quan.

Phương thức xử lý

Xử lý dữ liệu cá nhân, được hiểu là việc thu thập, ghi nhận, sắp xếp, lưu trữ, xử lý, thay đổi, xóa và hủy, hoặc kết hợp hai hay nhiều hơn các hoạt động này, sử dụng các công cụ thủ công, máy tính hay trực tuyến, cũng như tự động, sử dụng các phương pháp liên quan chặt đến các mục đích đã nêu ra, trong bất cứ trường hợp nào, để đảm bảo an ninh và bảo mật và tại thời điểm cần thiết để đạt được mục đích thu thập. Dữ liệu được xử lý hợp pháp và chính xác, được thu thập và ghi lại với mục đích xác định, rõ ràng và hợp pháp, thông tin chính xác và nếu cần thiết, được cập nhật, phù hợp, đầy đủ và không thừa với mục đích xử lý, tuân thủ các biện pháp bảo mật cơ bản và quyền tự do căn bản và phẩm giá của bên liên quan, đặc biệt là về tính bảo mật và bản sắc của cá nhân. Các dữ liệu sẽ được lưu giữ đến khi kết thúc cho phép pháp luật tự bảo vệ bản thân hay khẳng định quyền tại tòa án, sau khi mục đích thu thập dữ liệu đã được thỏa mãn. Ví dụ: Dữ liệu lưu giữ cho mục đích kế toán và quản trị là 10 năm, để phân chia nhận dạng là ít nhất 26 năm.

Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân cho Các Quốc Gia thứ Ba

Theo Quy định Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu u, dữ liệu có thể được chuyển giao cho người nhận từ một quốc gia thứ ba hay một tổ chức quốc tế nằm ngoài Liên Minh Châu u (EU) hay Khu Vực Kinh Tế Châu u (EEA) nếu chứng thực bảo vệ dữ liệu cá nhân ở mức được chấp nhận. Trong mọi trường hợp, xử lý dữ liệu sẽ diễn ra theo cách được quy định trong tờ khai này và trong các quy định pháp luật.

Liên Kết Bên Ngoài

Trang Web này chứa các liên kết đến các trang web hay pixel và ứng dụng từ các nguồn khác. Raffaello Network không chịu trách nhiệm về hoạt động bảo mật hay nội dung của các trang Web nêu trên.

Bảo Mật

Trang web này có các biện pháp bảo mật được thực hiện để ngăn việc mất, dùng sai hay sửa các thông tin trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Máy chủ Bảo Mật Verisign SSL đảm bảo tất cả thông tin cá nhân được lưu chuyển an toàn. Máy chủ của chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật để đảm bảo không có sự can thiệp từ bên ngoài. Tất nhiên như đã đề cập ở trên, không có thông tin cá nhân nào của người dùng được tiết lộ cho bên thứ ba không được ủy quyền hay cấp phép xử lý.

Quyền với người sở hữu dữ liệu

Trong bất kỳ thời điểm nào người sở hữu dữ liệu (người có thông tin cá nhân) có thể: sử dụng quyền của họ (truy cập, chỉnh sửa, hủy bỏ, hạn chế, di động, đối lập trong sự thiếu vắng của các quy trình quyết định tự động) khi được dự kiến tới người kiểm soát dữ liệu, theo điều 15 đến 22 của luật GDPR; đề xuất yêu cầu đến Cơ Quan Kiểm Soát (https://www.garanteprivacy.it/); và nếu việc xử lý được chấp thuận, thu hồi việc chấp thuận được đưa ra, có tính đến việc rút lại chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên chấp thuận trước khi bị thu hồi.

Quý khách có thể gửi email đến: help-vn@raffaello-network.com

Tùy Chọn Tham Gia/Không Tham Gia

Trang web của chúng tôi cung cấp cho người dùng khả năng chọn không tham gia nhận thông tin quảng cáo tiếp thị từ chúng tôi.

Chất Lượng/Truy Cập Dữ Liệu

Trang web của chúng tôi cho người dùng lựa chọn thay đổi hoặc sửa thông tin đã cung cấp tại bất kỳ thời điểm nào. Trên thực tế, khách hàng có thông tin cá nhân có thể có xác nhận thông tin tồn tại hay không hay được thông báo về nội dung và nguồn gốc để kiểm tra tính xác thực hay yêu cầu bổ sung, cập nhật hay chỉnh sửa tại bất kỳ thời điểm nào.

Luật được áp dụng

Xử lý dữ liệu cá nhân được chuẩn theo Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu u EU số 2016/679 (GDPR), và Luật của Ý cụ thể ở Nghị Định Số 196 ngày 30 Tháng 6 năm 2003, sau được sửa đổi và bổ sung, và Cơ Quan Kiểm Soát Bảo Mật Dữ Liệu kiểm tra.

Liên Hệ

Yêu cầu cần được gửi đến Chuyên viên Bảo mật Dữ liệu tại help-vn@raffaello-network.com

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản bảo mật này, hay cách hoạt động của trang web hay các tương tác với trang web, hay các yêu cầu khác cần được gửi đến Chuyên viên Bảo mật Dữ Liệu tại: help-vn@raffaello-network.comGiá sản phẩm đã bao gồm thuế bán hàng, thuế GTGT, hoặc thuế hải quan tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Quý khách sẽ không bị tính thêm bất kỳ khoản phí nào

x