Zavřít

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Společnost Raffaello Network vytvořila tyto zásady k vyjádření svého pevného závazku vůči ochraně osobních dat. Následující dokument sděluje postupy shromažďování a šíření informací týkající se těchto webových stránek:

www.raffaello-network.com

www.raffaelloties.com

www.estiloitaliano.com

Která zpracovávají osobní data uživatelů, kteří tyto stránky navštěvují a využívají je. Tyto zásady se zabývají postupy, časováním a původem informací, které jsou správci údajů nuceni poskytnout uživatelům ve chvíli kdy se připojí k webovým stránkám, a to bez ohledu na důvod jejich připojení.

Správce údajů

Správcem údajů je Raffaello Network Spa, VAT IT10610220013, Piazza San Carlo 206, 10121 Turín (TO) Itálie

Místo zpracování dat a oprávnění pracovníci

Zpracování dat spojené se službami na těchto webových stránkách je prováděno v prostorách poskytovatelů internetových služeb k vytvoření a hostování stránky a v prostorách správce údajů.

Data jsou zpracovávána pouze oprávněnými pracovníky, a to včetně jakékoliv údržby a administrativních procesů spojených se systémy správy.

Typy zpracovávaných dat

Navigace a technicky nezbytná data

Během průběhu normálního provozu, počítačové systémy a softwarové procesy užívané k provozu této webové stránky shromažďují osobní data, jejichž přenos je vlastní podstatou užívání protokolů internetové komunikace. Takovéto informace nejsou shromažďovány ve spojení s identifikací s určitou osobou, ale mohou, dáno jejich samotnou podstatou, umožnit rozeznat uživatele ve spojení s daty shromážděnými třetími stranami.

Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli kteří se připojí k naší webové stránce, jednotné identifikátory zdroje (URI) adres požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k umístění požadavku na serveru, velikost souboru obdržená v odpovědi, číselný kód indikující status odpovědi daný serverem (úspěšný, chyba atd.) a další parametry související s operačním systémem a uživatelovým IT prostředím. Tyto údaje jsou používány pouze k získání anonymních statistických dat souvisejících s užíváním webové stránky a ke kontrole její správné funkčnosti a jsou okamžitě po jejich zpracování odstraněna. Údaje mohou být použity k určení zodpovědnosti v případě hypotetického IT trestného činu spojeného s danou webovou stránkou.

Používáme vaší IP adresu k usnadnění diagnostiky problémů s naším serverem a k administraci naší webové stránky.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem

Údaje související s identifikovanými nebo identifikovatelnými osobami mohou být také zpracovávány, na základě dodatečných informací poskytnutých dané straně: na příklad vyplněním údajů ve formulářích; nebo skrze nepovinné a dobrovolné zasílání emailů na emailové adresy uvedené na stránkách, a následkem toho shromáždění údaje odesílatelovy adresy která je nezbytná k odpovědi na požadavek, a jakékoliv jiné osobní údaje uvedené v této komunikaci.

E-commerce údaje

Údaje získané k zpracování obchodních objednávek včetně osobních údajů, adres, poznámek týkajících se objednávek, doporučení a poznámek.

Registrační formuláře

Registrační formulář na našich stránkách vyžaduje, aby nám uživatelé poskytli kontaktní informace (jako například jejich jméno, email, a poštovní adresu).

Kontaktní informace z registračního formuláře jsou používána k navázání kontaktu se zákazníkem kdykoliv to je nezbytné.

Uživatelé se mohou odhlásit z odběru budoucích zpráv; více informací ohledně této možnosti naleznete níže.

Objednávkové formuláře

Naše stránky používají objednávkový formulář pro zákazníky k umístění požadavku na informace, produkty a služby. Shromažďujeme kontaktní informace (jako například jejich emailové adresy), a finanční informace (jako jejich čísla účtů nebo platebních karet).

Kontaktní informace z objednávkových formulářů slouží k navázání kontaktu s návštěvníkem kdykoliv je to potřeba a tyto nikdy nebudou sdíleny s třetími stranami. Nebudete tak nikdy zahrnuti v mailing listu nebo PR aktivitách které jsou uskutečňovány třetími stranami.

Uživatelé se mohou odhlásit z budoucích emailů. Pro více informací nahlédněte do sekce týkající se Odhlášení se níže.

Finanční informace které jsou shromážděny budou použity k fakturaci za produkty a služby a jsou ukládána na našich serverech se speciální několikavrstvou ochranou.

Profilovací údaje

Profilovací údaje týkající se nákupních zvyků nebo volby dotyčné strany nejsou přímo shromažďované. I přesto je možné, že tyto informace mohou být shromažďovány nezávislými nebo oddělenými stranami, a to skrze odkazy nebo zahrnutí prvků třetí strany. Přečtěte si prosím sekci „Cookies“.

Inzerenti

Využíváme externí reklamní firmy k zobrazení reklam na naší stránce. Tyto reklamy mohou obsahovat soubory cookies. Zatímco my používáme cookies v jiných částech našich webových stránek, cookies které obdržíte s reklamním bannerem jsou shromažďovány naší reklamní firmou, a my k těmto informacím nemáme přístup.

Cookies

Jako jiné webové stránky, tato webová stránka ukládá cookies v prohlížeči uživatelova počítače k přenosu osobních údajů a k vylepšení uživatelského prožitku. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odesílány uživateli na konečné zařízení (většinou prohlížeč) z navštívených stránek, které jsou ukládány, někdy i na dlouhou dobu, aby byly později přeposlány stejným webovým stránkám při uživatelově příští návštěvě. Jak je vysvětleno níže, je možné zvolit přijetí cookies nebo jejich odmítnutí, stejně tak je možné zvolit které cookies přijmete. Mějte však na paměti, že jejich odmítnutí může ovlivnit schopnost dokončit určité transakce na webové stránce, nebo přesnost a vhodnost daného na míru upraveného obsahu, nebo schopnost rozeznat zákazníkovy návštěvy jednu od druhé. Ve chvíli kdy tuto volbu přehlédnete budou použita předem definovaná nastavení a všechny soubory cookies budou aktivovány. Nicméně, relevantní rozhodnutí mohou být kdykoliv oznámena nebo změněna.

Konkrétně „relační“ cookies která jsou používána nejsou permanentně ukládána na uživatelově počítači a jsou odstraněna se zavřením prohlížeče, jejichž užívání je přísně omezeno na přenos relačních identifikátorů (skládající se z čísel, která jsou náhodně generována serverem), které jsou nezbytné k umožnění bezpečného a efektivního prohlížení stránky a které zamezují užití jiných IT technik které by potenciálně ohrozily důvěrnost uživatelského prohlížení a které nepovolují shromažďování osobních dat která by mohla sloužit k rozpoznání uživatele. Analytické cookies jsou také používány. Tyto pomáhají pochopit, jak uživatelé interagují s obsahem stránek, a to pomocí shromažďování informací (geografická a webová poloha, používaná technologie, jazyk, výchozí stránka, navštívené stránky, odchozí stránku, čas strávený na stránce atd.) a generování statistik užívání webových stránek, bez údajů, které by mohly identifikovat dané uživatele. Všechny tyto jsou technické cookies, které jelikož souhlas není vyžadován, operují na bázi možnosti odhlášení se. Technické cookies nejsou sdíleny s třetími stranami, jelikož jsou nezbytné nebo užitečné pro funkcionalitu stránek. Jsou proto zpracovávány pouze autorizovanými, kvalifikovanými osobami, správci údajů nebo administrátory systému.

V neposlední řadě, stránka obsahuje cookies třetích stran (které jsou nezávislé a za které není správce údajů nikterak zodpovědný), které taktéž provádí profilovací funkce. Pro více informací o těchto, prosíme navštivte příslušné stránky:

Google.com: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
Facebook.com: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/
Criteo.com: https://www.criteo.com/privacy/
CJ Affiliates: https://www.conversantmedia.eu/legal/cookie-policy
Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
MaxMind/Riskyfied: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy
DigitalOcean: https://www.digitalocean.com/legal/privacy/

Někteří lidé preferují nepovolit cookies, a z tohoto důvodu většina prohlížečů nabízí možnost spravovat cookies tak jak potřebujete. U některých prohlížečů si můžete nastavit pravidla pro spravování cookies která se budou stránku od stránky lišit, což vám dává více kontroly nad vaším soukromím; to znamená, že můžete zablokovat cookies ze všech stránek mimo ty kterým důvěřujete. Další předností některých prohlížečů je mód anonymního prohlížení, což znamená, že cookies vytvořené během tohoto prohlížení budou odstraněna, jakmile tento prohlížeč zavřete. Odkažte se na návod pro správu cookies ve vašem internetovém prohlížeči. Blokování cookies způsobuje možnou nefunkčnost některých pokročilých nastavení na našich webových stránkách.

Visit also http://www.youronlinechoices.com/cz/

Důvody zpracování, komunikace a odhalení údajů

Shromážděné osobní údaje jsou používány výhradně k provedení požadovaných služeb (e-commerce) a jsou sdíleny s třetími stranami pouze v případech kdy je to nutné. Služby zahrnují: prohlížení a jednoduše užívání webové stránky a jejího obsahu; registrace a přístup k omezeným sekcím; platby, zákaznická péče, podpora, reklama, doporučení; kontaktní požadavky, zhodnocení proti podvodům atd.

Některé služby zahrnují detailnější informace. V každém případě, žádná data odvozená z webových služeb nejsou odhalena či publikována bez předchozího souhlasu dotyčné strany. Závěrem prosím vezměte na vědomí, že v některých případech (tyto se netýkají běžné správy) mohou veřejné úřady požadovat informace, a jejichž požadavkům musí správce údajů odpovídat.

Dobrovolné poskytnutí údajů

Kromě toho, co je požadováno ohledně navigace a technicky nezbytných údajů, uživatel má možnost poskytnout osobní údaje pro specifické požadavky týkající se produktů a/nebo služeb. Je možné, že bez jistých nutných dat nebude možné tomuto požadavku vyhovět.

Právní základ a správa souhlasu o zpracování

Pokud je to nutné, mimo případy, kdy se uplatní oprávněný zájem jak vlastníka, tak třetích stran, a v každém případě po přečtení informací (např. těchto zásad) je zainteresovaná strana povinna souhlasit se zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů pro účely, a v rámci popsaných limitů; pokud tak neučiní, zabrání správci údajů zpracovávat údaje za účelem provedení a poskytování služeb požadovaných zúčastněnou stranou nebo těch jim navržených.

Metody zpracovávání

Zpracováním osobních údajů, kterým se rozumí shromažďování, zaznamenávání, organizace, uchovávání, zpracování, modifikace, vymazání a zničení nebo kombinace dvou nebo více těchto operací, se provádí ručně, pomocí počítačových a online nástrojů, stejně tak jako automatizovaným způsobem, za použití metod, které se striktně vztahují k uvedeným účelům, a v každém případě tak, aby byla zajištěna bezpečnost a důvěrnost a po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny. Údaje jsou zpracovávány legálně a přesně, jsou shromažďovány a zaznamenávány pro specifické, explicitní a legitimní účely, jsou přesné a pokud je to nutné jsou aktualizovány, relevantní, kompletní a nejsou v nepřiměřeném množství s ohledem na jejich účely zpracování, v souladu se základními bezpečnostními opatřeními a právy a základními svobodami a důstojností dotyčných stran, zejména s ohledem na důvěrnost a osobní totožnost. Údaje budou u nás uchovány až do konce právně stanovené doby, abychom se mohli bránit nebo abychom mohli uplatnit naše práva u soudu, poté co byl účel, ke kterému byly údaje shromážděny vyčerpán. Např. zachování údajů pro účely účetnické a administrativní je 10 let; k účely profilování je to alespoň 26 měsíců.

Přenos osobních údajů na třetí strany

V souladu s EU Směrnicí o ochraně osobních údajů, údaje mohou být přeneseny na příjemce v třetí zemi nebo na mezinárodní organizaci mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP) které garantují adekvátní úroveň ochrany osobních dat. V jakémkoliv případě, zpracování dat proběhne v souladu s touto směrnicí a ustanoveními zákona.

Externí odkazy

Tato stránka obsahuje odkazy na další stránky nebo pixel nebo widgety z jiných zdrojů. Společnost Raffaello Network není zodpovědná za zásady ochrany údajů nebo za obsah takovýchto webových stránek.

Bezpečnost

Tato stránka má platná bezpečnostní opatření k ochraně ztráty, zneužití a úpravě informací které jsou pod naší kontrolou. Verisign SSL Secure servers garantují, že je se všemi osobními údaji manipulováno bezpečně. Naše servery používají několik bezpečnostních opatření, která garantují nemožnost externího narušení. Samozřejmě, jak je zmíněno, žádné osobní údaje zákazníků nejsou zveřejňovány třetím stranám, která nemají povolení nebo nejsou určeny jako jejich zpracovatelé.

Práva subjektů údajů

Kdykoliv mohou subjekty údajů (jednotlivec kterému dané osobní údaje přísluší): vykonávat svá práva (přístup, oprava, zrušení, limitace, přenosnost, opozice, absence automatických rozhodovacích procesů) pokud tak naplánují se správcem údajů, v souladu s články 15 až 22 GDRP; týkající se požadavku směrem ke kontrolnímu orgánu (https://www.garanteprivacy.it/en/home_en); a pokud je zacházení založeno na souhlasu, vzít tento souhlas zpět berouc na vědomí, že odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost zacházení založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Můžete poslat email na: zakaznicky-servis@raffaello-network.com

Možnost odhlášení se

Naše stránka poskytuje uživatelům možnost odhlásit se z odběru propagačních/marketingových informací z naší strany.

Kvalita údajů/Přístup

Stránka umožňuje uživatelům kdykoliv změnit nebo upravit údaje které dříve poskytli. Ve skutečnosti, jednotlivci, ke kterým se osobní údaje vztahují mají nárok obdržet, a to kdykoliv, potvrzení o tom zda takovéto údaje existují a být informováni o jejich souhlasu a původu, aby tak mohli zkontrolovat, zda jsou údaje přesné, či případně požádat aby byly nahrazeny, aktualizovány nebo opraveny.

Použitelné právo

Na zpracování osobních údajů se vztahuje směrnice EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a italské zákony, zejména zákonná vyhláška č. 196 ze dne 30. června 2003, ve znění pozdějších změn a doplňků, a opatření Kontrolního úřadu pro ochranu údajů.

Kontakt

Požadavky by měli být poslány k Inspektoru ochrany údajů na zakaznicky-servis@raffaello-network.com

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se těchto zásad, postupů používaných na těchto webových stránkách nebo vašeho styku s touto webovou stránkou, jakékoliv požadavky prosím zasílejte Inspektoru ochrany údajů na: zakaznicky-servis@raffaello-network.comVšechny ceny jsou včetně prodejní daně, DPH nebo clo týkající se všech zemí na světě. Nebude vám účtován žádný poplatek navíc

x